ลงทะเบียนตาม
โครงการอบรม /สัมมนา
   โครงการที่เปิดอบรม ( คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ) ..... 
IA23 - โครงการเสวนาความเสี่ยง เรื่อง “มหาวิทยาลัยจะใช้ทรัพยากรมาบริหารความเสี่ยง หรือ ใช้ความเสี่ยงมาบริหารทรัพยากร?”